Case study: praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi zwiększających skuteczność windykacji

Zapoznaj się z naszym case study i dowiedź się jak poprawić skuteczność windykacji nawet o 75%. Nasze case study prezentuje praktyczne zastosowanie narzędzi zwiększających skuteczność windykacji w tym z zastosowaniem automatyzacji procesu windykacji. Automatyzacja windykacji realizowana jest przy wykorzystaniu autorskiej Platformy Automatyzacji Kontaktów z Klientem i umożliwia zastąpienie konsultantów telefonicznych masową wysyłką wiadomości głosowych (VMS) z wbudowanym menu IVR i rozpoznawaniem mowy (tzw. wirtualny agent), może przewidywać także wykorzystywanie innych narzędzi komunikacji masowej takich jak SMSy czy e-maile.

Nasze Case study można pobrać na stronie.

Wykorzystując narzędzia wspierające działania windykacyjne możliwe jest zwiększenie odbieralności połączeń przez dłużników nawet o 75%, przy równoczesnej poprawie efektywności wykorzystania czasu pracy konsultantów call center. Konsultanci prowadzący aktywne rozmowy i sprawy o najwyższym potencjalne spłaty zadłużenia są znacznie bardziej efektywni, automatyzacja części procesów o mniejszym potencjale spłaty lub znaczeniu (np: poprzez kampanie VMS outbound z wbudowanym IVR i lub łączone z SMSami) umożliwi elastyczne zarządzanie zespołem i szybkie zwiększanie skali prowadzonych działań.

Windykacja prowadzona przez zespół konsultantów call center związana jest zazwyczaj z niską skutecznością dotarcia do dłużnika. Jest to związane z posiadaniem nieaktualnych numerów telefonów do dłużników (baz danych), realizacją przez call center nieefektywnych prób kontaktów na telefony z włączoną pocztą głosową czy też unikanie odbierania połączeń przez dłużników.

EasyCall oferuje narzędzia, które pozwalają na zwiększenie zrealizowanych kontaktów telefonicznych w grupach dłużników o najwyższym potencjale spłaty bez konieczności zwiększenia liczby agentów call center (m.in. poprzez zastosowanie wybranego modelu rotacji i dostosowania numeracji, detekcji poczty głosowej, HLRa, aktualizacji baz i automatyzacji kontaktów windykacyjnych po dokonaniu segmentacji prowadzonych spraw).

Więcej na temat Platformy automatyzacji kontaktów z klientem znajdziecie Państwo w artykule bloga.