Elektroniczna rejestracja pacjenta – jakie przepisy uwzględnić?

Przepisy dotyczące elektronicznej rejestracji pacjentów: jak być zgodnym z prawem?

Prowadzenie placówki medycznej to nie lada wyzwanie. Podmioty z sektora opieki zdrowotnej muszą spełniać przepisy prawne i działać w służbie pacjentów. Wszystko po to, aby gwarantować im najwyższą jakość świadczonych usług. Jednym z udogodnień dla pacjentów jest e-rejestracja. Pozwala ona na zaoszczędzenie cennego czasu i usprawnienie działania przychodni. Sprawdź, jakie przepisy musi spełnić program do e-rejestracji pacjentów i co wziąć pod uwagę przy jego wdrożeniu.

Obowiązujące przepisy prawne dla placówek medycznych w Polsce

Placówki medyczne w Polsce muszą spełniać określone przepisy prawne. To one determinują sposób prowadzenia przychodni medycznej oraz zakres świadczonych przez nią usług. Każdy podmiot w tym sektorze powinien stosować się do tych przepisów niezależnie od tego, czy prowadzi e-rejestrację, czy też nie korzysta z elektronicznej rejestracji pacjenta. Podstawowe akty prawne obowiązujące podmioty opieki zdrowotnej w Polsce to m.in.:

  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji;
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
  • i inne.

Obowiązkiem osoby prowadzącej poradnię medyczną jest zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz ich respektowanie. Dotyczy to także procesu wdrożenia programu do rejestracji pacjentów w przychodni. Jako EasyCall specjalizujemy się we wdrażaniu nowoczesnych systemów rejestracji do przychodni i poradni medycznych, które są zgodne z przepisami. Współpracując z nami, gwarantujesz sobie niezbędne bezpieczeństwo.

Czy wdrożenie elektronicznej rejestracji pacjentów jest obowiązkowe?

Wiele podmiotów zastanawia się nad tym, czy wdrożenie programu do umawiania wizyt lekarskich jest obowiązkowe. Na ten moment przepisy prawne nie obligują do tego placówek medycznych działających w Polsce. Mimo tego wiele szpitali i poradni już wykonało ten krok. Wszystko po to, aby zoptymalizować swoją pracę i usprawnić proces rejestracji pacjentów. Standardem jest, że pacjenci wybierają kontakt telefoniczny. Często wiąże się to ze stratą czasu w długiej kolejce oczekujących. Po zastosowaniu dedykowanego oprogramowania, pacjenci mogą zarejestrować się zdecydowanie szybciej. Program może jednocześnie obsługiwać wiele zapytań i jest zintegrowany z kalendarzem specjalistów. Dzięki temu proces rejestracji jest szybki i minimalizuje się ryzyko nałożenia się na siebie terminów.

Placówka medyczna ma dużą dowolność w zakresie wyboru systemu informatycznego do obsługi umawiania terminów wizyt lekarskich. Przepisy dotyczące elektronicznej rejestracji pacjentów nie wskazują jednego konkretnego narzędzia. Jednocześnie program do potwierdzania wizyt i umawiania wizyt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami RODO. Obowiązkiem placówki medycznej jest zadbanie o pełną prywatność pacjenta.

Ponadto przepisy wskazują na to, że podczas rejestracji pacjenta nie mogą być zadawane bardzo szczegółowe pytania dotyczące choroby czy też jej przebiegu. Weryfikacja pacjenta powinna obejmować kilka podstawowych danych wskazanych przez NFZ. Podstawą prawną jest tu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie wszystkie placówki medyczne, zarówno te działające w ramach kontraktu NFZ, jak i komercyjne podmioty prywatne, muszą tworzyć elektroniczną dokumentację medyczną. Wszystko po to, aby ujednolicić system opieki zdrowotnej w Polsce i z czasem doprowadzić do cyfryzacji opieki zdrowotnej. Przykładem działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie jest m.in. Internetowe Konto Pacjenta.

Voicebot medyczny od EasyCall – narzędzie zgodne z przepisami

Jako EasyCall specjalizujemy się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sektorze medycznym. Dotyczy to m.in. Voicebotów medycznych, które z powodzeniem wykorzystywane są w systemie elektronicznej rejestracji pacjentów w przychodni. Nasze narzędzia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce. Współpracujemy zarówno z dużymi przychodniami, jak i gabinetami specjalistycznymi, w tym m.in. kardiologami, stomatologami itd.

Dokładnie zapoznamy się z Twoimi potrzebami, a następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt wdrożenia. Nasze boty głosowe dla przychodni są szyte na miarę potrzeb danej placówki. Wspieramy osoby zarządzające podmiotami medycznymi w

optymalizowaniu ich pracy oraz w zwiększeniu ich dochodowości. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas case studies. Wśród naszych wdrożeń znajdują się dedykowane narzędzia do rejestracji pacjentów w takich placówkach jak m.in.: Omega Medical Clinics i Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który przedstawi Ci potencjał wdrożenia elektronicznej rejestracji pacjenta oraz poprowadzi Cię przez cały proces.