Wdrożenie voicebota medycznego – EasyBot

Co osiagneliśmy?

Zwiększ skuteczność potwierdzania wizyt do 90% i zmniejsz nieobecności pacjentów na wizytach do 5% dzięki EasyBot. Odkryj innowacyjne rozwiązanie dla placówek medycznych w naszym case

Opis klienta

Nasz klient, Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy, to placówka z ponad 35-letnią historią. Oferuje nie tylko podstawową opiekę zdrowotną, ale także szeroki zakres specjalistycznych usług medycznych. Zlokalizowane w czterech doskonale wyposązonych budynkach, Centrum Medyczne Gizińscy specjalizuje się w ponad 30 dziedzinach medycyny, od kardiologii po neurologię. Ich podejście, łączące bogatą tradycję z innowacyjnymi rozwiązaniami, gwarantuje najwyższy standard opieki, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dzięki ciągłemu rozwojowi i adaptacji do nowych technologii, Centrum Medyczne Gizińscy ustanawia nowe standardy w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Wyzwanie biznesowe

W dobie cyfryzacji, telefon pozostaje głównym środkiem komunikacji między pacjentami a placówkami medycznymi. Niestety, ten tradycyjny kanał komunikacji nie zawsze jest efektywny. Z powodu dużej liczby dzwoniących oraz ograniczeń kadrowych, wiele połączeń pozostaje bez odpowiedzi. Co więcej, napięty harmonogram i ciągłe obowiązki sprawiają, że rozmowy często są prowadzone w pośpiechu. Dodatkowo, proces potwierdzania wizyt staje się wyzwaniem – brak skutecznej weryfikacji telefonicznej prowadzi do sytuacji, gdzie pacjenci rezerwują wizyty, ale nie pojawiają się na nich, uniemożliwiając tym samym dostęp do leczenia innym potrzebującym. W obliczu tych wyzwań, istnieje pilna potrzeba znalezienia skutecznego rozwiązania.

Proces rozwoju i nasze rozwiązania

Stworzyliśmy narzędzie do automatyzacji procesów związanych z obsługą pacjenta w placówce medycznej w oparciu o technologię sztucznej inteligencji. W ramach usługi udostępniamy graficzne narzędzie kreatora dostępne z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Użytkownik korzystający z kreatora ma możliwość tworzenia i edytowania wszystkich procesów związanych z zaplanowanymi scenariuszami rozmów, które ma przeprowadzić EasyBot.

Kreator podzielony jest na sekcje, które ułatwią etap konfiguracji intencji i poszczególnych etapów konwersacji:

 • przepływy – definiują główne kierunki rozmów, kierując pacjenta w odpowiednie miejsce w zależności od jego potrzeb,
 • strony – komponenty odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z rozmówcą. Zawierają teksty wypowiedzi bota, parametry i intencje odpowiedzialne za zrozumienie kontekstu rozmowy,
 • intencje – kluczowy element struktury, odpowiedzialny za wyłapywanie kluczowych fraz z wypowiedzi rozmówcy i dopasowywanie ich do odpowiedniego przepływu lub strony. Skonfigurowane są w nich słowniki kluczowych fraz, które można na bieżąco rozbudowywać, a tym samym trenować EasyBota, by lepiej reagował na zróżnicowane odpowiedzi rozmówców,
 • encje – wzmacniacze intencji. Ich konfiguracja pozwala na określenie kontekstu lub zebranie szczegółowych danych potrzebnych np. do zamówienia recepty lub umówienia wizyty,
 • grupy ścieżek – umożliwiają konfigurację grup dla ścieżek o podobnych parametrach, co może być dużym ułatwieniem w przypadku złożonych scenariuszy.

Technologie, z których korzystamy

Nasz asystent głosowy to połączenie zaawansowanych technologii, które współpracują ze sobą, aby skutecznie rozumieć, reagować i uczyć się na bieżąco:

 • interfejs głosowy, w szczególności ASR (Automatic Speech Recognition) – automatycznie rozpoznaje ludzką mowę, a syntezator TTS (Text To Speach) pozwala na konwersję tekstu z powrotem na głos,
 • warstwa NLU (Natural Language Understanding) – Kluczowa warstwa, która pozwala asystentowi na interpretację i zrozumienie intencji użytkownika.
 • warstwa konwersacji – tutaj znajduje się cała baza wiedzy bota i kilka powtarzalnych scenariuszy konwersacji, które możemy dla niego zdefiniować,
 • warstwa logiki biznesowej – jest to swego rodzaju ścieżka decyzyjna określająca jakie działania powinien podjąć asystent głosowy w ramach danej instrukcji od użytkownika,
 • warstwy integracji z systemami zewnętrznymi – połączenie z systemami, aplikacjami, telefonią i wszystkim innym, co pozwoli na realizację danego zadania.

Dzięki wspomnianym systemom ASR i TTS możliwe jest tłumaczenie mowy na tekst, który następnie przekazywany jest do silnika przetwarzania mowy naturalnej. Tam tworzona jest odpowiedź, która wypowiadana jest za pomocą syntezatora lub zebranych nagrań lektorskich. Całość nie działałaby bez rozbudowanej bazy wiedzy, wyszukiwarki semantycznej dającej możliwość osadzania wypowiedzi w kontekście oraz wspomnianych integracji – np. z systemem CRM/HIS, skąd bot głosowy pozyskuje dane niezbędne do procesu obsługi.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wartość dodana

Voicebot Medyczny, czy jak go nazywamy – EasyBot – usprawnia komunikację i przyspiesza proces obsługi pacjenta. Dzięki zaawansowanemu interfejsowi głosowemu, jest w stanie błyskawicznie odpowiadać na zapytania, weryfikować dane oraz wspierać w codziennych zadaniach.

 • Inteligentna analiza wypowiedzi – EasyBot aktywnie słucha pacjentów, rozpoznając kluczowe frazy i kierując rozmowę zgodnie z wcześniej zaplanowanymi scenariuszami.
 • Automatyczna rezerwacja wizyt – gdy pacjent dzwoni, EasyBot zbiera niezbędne informacje, proponuje dostępne terminy i, po uzyskaniu akceptacji, rezerwuje wizytę w systemie.
 • Proaktywna komunikacja – EasyBot samodzielnie kontaktuje się z pacjentami, potwierdzając ich wizyty. Może również wysyłać wiadomości SMS z opcją szybkiej odpowiedzi, co znacząco usprawnia komunikację.
 • Integracja z systemami medycznymi – dzięki połączeniu z systemami klasy HIS, EasyBot automatycznie aktualizuje kalendarz placówki, a także może gromadzić informacje potrzebne do wystawienia recepty.
 • Wsparcie dla pacjentów – dla tych, którzy chcą zmienić termin wizyty lub ją odwołać, EasyBot oferuje szybką i wygodną obsługę, minimalizując jednocześnie liczbę nieobecności pacjentów.

Rezultaty po uruchomieniu projektu

Po uruchomieniu usługi EasyBot na infolinii placówki medycznej liczba nieodebranych połączeń spadła do zera. Voicebot pracuje przez całą dobę, odbiera wszystkie połączenia od pacjentów i wykonuje za nich procesy przewidziane w scenariuszu rozmowy. EasyBot zwiększył liczbę wizyt umawianych przez infolinię o 24%, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki finansowe placówki.

Kolejnym wartym podkreślenia sukcesem wdrożenia EasyBota jest wzrost skuteczności potwierdzania wizyt zaplanowanych w kalendarzu. Voicebot codziennie dzwoni do setek pacjentów i potwierdza ich przybycie na wizytę. Statystyki kampanii pokazują, że dzięki EasyBot 90% wizyt jest potwierdzanych, a liczba pacjentów niestawiających się na umówione wizyty spadła do 5% wszystkich wizyt.