Easy Unified Communications w praktyce

Wdrożenie telefonii internetowej VoIP u Klientów posiadających centrale abonenckie ISDN PRA daje znaczące oszczędności – cena abonamentu będzie niższa nawet o 60%!

EUC (Easy Unified Communications) posiada wszystkie zalety telefonii stacjonarnej – jednocześnie zdobywa coraz większą przewagę dzięki posiadanym funkcjonalnościom. W wielu przypadkach centralę telefoniczną można zastąpić rozwiązaniami działającymi w chmurze, które utrzymywane są przez operatora. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie dla małych i średnich firm, które nie mają specjalistów, którzy mogliby zajmować się obsługą fizycznej centrali. VoIP oferuje dostęp do usług, których brakuje w ofercie operatorów telefonii komórkowej a w świadczonych usługach PSTN i ISDN zarezerwowane są dla zamożnych Klientów. Funkcjonalności bardzo istotne dla biznesu:
IVR, usługa umożliwiająca wygenerowanie automatycznych zapowiedzi głosowych, także za pomocą syntezy głosu. Usługa pozwala na sprawne zarządzanie ruchem przychodzących połączeń.
Nagrywanie, przekierowywanie czy kolejkowanie połączeń a także na odbieranie połączeń kierowanych na stacjonarny numer telefonu za pośrednictwem „komórki”. To w praktyce umożliwia stworzenie wirtualnego biura.
Wideokonferencje, telekonferencje – obsługiwane przez specjalny serwer telekonferencji (221 221 221). Ważne jest też wyposażenie uczestników takiej rozmowy w odpowiedni sprzęt – telefony wideo lub też dedykowane zestawy konferencyjne.
Usługa infolinii. Klient dzwoniący na ogólnopolski numer 80x, zostaje niezauważalnie przekierowany na wcześniej zdefiniowany przez właściciela infolinii numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. To doskonałe rozwiązanie zwłaszcza dla Klientów działających w wielu lokalizacjach.
Co z jakością połączeń: Telefonia VoIP jest atrakcyjna cenowo głównie dlatego, że do przesyłania rozmów używa się łączy Internetowych. Do niedawna zachodziła jednak obawa o jakość tego typu połączeń. To już przeszłość. Wraz z rozwojem szerokopasmowego dostępu do sieci zniknęło nienaturalne brzmienie rozmówców czy zrywanie transmisji. Wysoka jakość połączeń to już dziś standard u wszystkich operatorów.

Przykład realizacji EUC (Easy Unified Communications):

Jedna z uczelni warszawskich posiada pulę numerów 500 sztuk przydzielonych przez dotychczasowego operatora. Infrastruktura Klienta odzwierciedla schemat przedstawiony w opcji 1. Usługi realizowane są za pośrednictwem ISDN PRA x 2 sztuki (60 jednoczesnych połączeń). Centrala telefoniczna nie posiada już wsparcia technicznego ze strony producenta. Istnieje duże ryzyko jej awarii. Uczelnia posiada doprowadzone łącze światłowodowe z dostępem do symetrycznego Internetu 500 Mb/s. Klient zdecydował się na wdrożenie rozwiązania przedstawionego w opcji 3. Numeracja bez dodatkowych kosztów zostaje przeniesiona do sieci EasyCall. Klient posiada zainstalowane wysokiej klasy przełączniki PoE. To pozwala uprościć infrastrukturę sieci do minimum (zasilanie aparatów telefonicznych IP z sieci LAN). W celu świadczenia usługi EasyCall dostarcza 250 sztuk aparatów IP. Centrala telefoniczna zostaje odłączona od zasilania i zdemontowana.

Koszty rozwiązania:

Dotychczasowe rozwiązanie bazowało na umowie z operatorem zawartej wiele lat temu. Abonamenty to kilka tysięcy złotych. Stawki za połączenia generowały miesięcznie prawie 2000 zł. Analiza bilingów po stawkach EasyCall oscyluje w granicach 500 zł. Całe rozwiązanie zredukowało miesięczne obciążenia finansowe Klienta o prawie 2000 zł. Koszt wdrożenia po stronie Klienta: 1250 zł opłaty instalacyjnej.

Opcja 1.

Dotychczasowe rozwiązanie oparte na tradycyjnych rozwiązaniach ISDN (BRA, PRA) czy PSTN charakteryzuje się dużą jakością i stabilnością świadczonych usług jednocześnie generując wysokie koszty utrzymania dwóch niezależnych sieci. W przypadku awarii centrali telefonicznej konieczne będzie zaangażowanie znacznych środków zakupu nowego Dotychczasowe rozwiązanie oparte na tradycyjnych rozwiązaniach ISDN (BRA, PRA) czy PSTN charakteryzuje się dużą jakością i stabilnością świadczonych usług jednocześnie generując wysokie koszty utrzymania dwóch niezależnych sieci. W przypadku awarii centrali telefonicznej konieczne będzie zaangażowanie znacznych środków zakupu nowego sprzętu. sprzętu.

Opcja 2.

Pozwala zachować istniejące w firmie urządzenia (np. telefony systemowe) i przyzwyczajenia pracowników. W pełni sprawne urządzenia centralowe umożliwiają wdrożenie usług VoIP w ramach minimalnych kosztów.

Opcja 3.

EUC (Easy Unified Communications) to optymalne rozwiązanie dla małych i średnich firm pozwalające na maksymalne uproszczenie struktury sieci. Zapewnia stabilną pracę wszystkich urządzeń, zwiększa bezpieczeństwo sieci, minimalizuje ilość sprzętu jednocześnie ograniczając koszty obsługi. Funkcjonalność usług wspiera prowadzony biznes Klienta.

3 kroki do zmiany:

Analiza stanu obecnego, audyt, wybór usług
Zawarcie umowy, wybór numeracji lub przeniesienie dotychczasowej
Dostarczenie sprzętu i uruchomienie usług…