Czym jest i jak działa Voicebot AI? Poznaj wirtualnego asystenta.

Jak działa Voicebot AI?

Voicebot AI to nowoczesny bot głosowy, który jest w stanie prowadzić rozmowy telefoniczne w czasie rzeczywistym. Narzędzie to jest coraz chętniej wdrażane w obsłudze klienta oraz w sprzedaży. W wielu sektorach technologia ta stała się wręcz standardem. Jako EasyCall specjalizujemy się we wdrażaniu Voicebotów. W tym artykule nasi eksperci przygotowali dla Ciebie kluczowe informacje dotyczące tego narzędzia oraz specyfiki jego działania.

Czym jest Voicebot AI? Krótka charakterystyka

W dużym skrócie Voiceboty to wirtualni asystenci głosowi, którzy wspierają w codziennej pracy konsultantów. Wykorzystywane są w ramach automatyzacji wybranych procesów w przedsiębiorstwa. Voicebot AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy automatic speech recognition (ASR) i text to speech (TTS) do przekształcania mowy w tekst i odwrotnie. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie naturalnej rozmowy z klientami w różnych sytuacjach. Specyfika działania narzędzia polega na tym, że w czasie rzeczywistym i automatycznie analizuje ono zapytania i dostarcza odpowiedzi klientom. Narzędzie jest w stanie modulować głos i prowadzić w czasie rzeczywistym rozmowę z interesantami. Odpowiednio wdrożony bot głosowy korzystnie wpłynie na wydajność przedsiębiorstwa (m.in. działu call center) oraz ułatwi mu budowanie pozycji rynkowej. Obecnie Voiceboty z powodzeniem wykorzystywane są w ramach obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych, jak i w procesie wdrażania pracowników wewnątrz organizacji. Potencjał ich zastosowania jest szeroki. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak działa Voicebot AI.

Jak działa Voicebot?

Czym jest Voicebot i co musisz wiedzieć o jego działaniu? Konwersacja prowadzona przez system Voicebot z użytkownikiem oparta jest na danych, które wprowadzono do narzędzia. Posiada ono zdolność przetwarzania dużej liczby informacji w krótkim czasie. Aby interakcja przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów i zgodnie z założeniami przedsiębiorcy, niezbędna jest dokładna analiza potrzeb klientów oraz rozmów prowadzonych z nimi w ostatnich latach. Zadaniem przedsiębiorcy jest opracowanie i wdrożenie scenariusza, który uwzględni różne ścieżki prowadzenia komunikacji w zależności od tego, jaka jest potrzeba klienta.

Właśnie dlatego wdrożenie Voicebota jest zdecydowanie szybsze i wydajniejsze w firmach, które gromadzą dane i stawiają na rozbudowaną analitykę. Warto wiedzieć, jakie są najczęstsze wyzwania, z którymi dzwonią klienci oraz jak prowadzone są ich sprawy. Na tej podstawie układa się scenariusz. Atutem Voicebota jest to, że jako narzędzie on również zbiera dane w celach analitycznych. Dzięki temu osoba zarządzająca całym procesem może odpowiednio reagować i rozbudowywać oferowane ścieżki komunikacji. Pozwala to zautomatyzować nie tylko odpowiedzi na najczęstsze zapytania klientów, ale także m.in. przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i innych. Aby to wszystko było możliwe, w technologii Voicebot należy uwzględnić pięć struktur warstwowych, które ze sobą współpracują. Odpowiadają one m.in. za nagrywanie i przetwarzanie informacji czy też za generowanie konkretnych odpowiedzi i prowadzenie klienta zgodnie z przyjętą ścieżką. Nieco więcej o każdej z tych struktur warstwowych napisano w dalszej części artykułu.

Warstwa nr 1 – interfejs głosowy

Pierwsza warstwa to tzw. interfejs głosowy. Od stopnia jego zaawansowania zależy skuteczność narzędzia w praktyce. To interfejs odpowiada m.in. za rozpoznawanie mowy (automatic speech recognition). Na podstawie analizy komunikatów wypowiadanych przez klienta, system podejmuje decyzje w zakresie dalszych czynności i wysyłania właściwej odpowiedzi zgodnie z przygotowanym scenariuszem.

Warstwa nr 2 – rozumienie słów

Ta warstwa narzędzia odpowiada za dokładne rozumienie pojedynczych słów wypowiadanych przez rozmówcę oraz ich interpretację. Ustawienia powinny być dostosowane do specyfiki danego rynku i potrzeb klienta. Zaawansowane rozwiązania technologiczne są w stanie trafnie odczytywać znaczenie słów wypowiadanych w różnych językach.

Warstwa nr 3 – baza wiedzy

W kontekście prowadzenia rozmów warto ważna jest trzecia warstwa. To baza wiedzy, w której zapisane są kluczowe informacje, scenariusz oraz dane pozwalające botowi głosowemu na udzielanie odpowiedzi i efektywne prowadzenie klienta zgodnie z przyjętą ścieżką komunikacji. To ta warstwa Voicebota jest najczęściej integrowana z innymi systemami, w tym m.in. z CRM. Dzięki temu narzędzia zasysa informacje o każdym kliencie i jest w stanie spersonalizować komunikację, a z drugiej strony pozyskane w trakcie rozmowy dane przekazuje do systemu CRM w formie tekstowej. Ułatwia to pracę specjalistom z działu call center czy też sprzedawcom.

Warstwa nr 4 – ścieżka decyzyjna

W oparciu o posiadane dane i informacje przekazywane przez rozmówcę, głosowy chatbot musi analizować dane i podjąć decyzję o dalszych krokach. Tu znaczenie ma czwarta warstwa, czyli tzw. ścieżka decyzyjna. To ona określa, jakie kolejne kroki ma podejmować Voicebot AI, aby rozwiązać problem klienta lub przyjąć jego zgłoszenie. Wszystko w trosce o zachowanie najwyższych standardów jakości obsługi klienta.

Warstwa nr 5 – warstwa integracyjna

Ostatnia, czyli piąta warstwa Voicebota, odpowiada za kompleksową integrację narzędzia z systemami zewnętrznymi, aplikacjami i telefonią. Wszystko po to, aby narzędzie umiejętnie wpisało się w strategię cyfrową firmy i stanowiło wsparcie w jej codziennej pracy. Właściwie wdrożone przynosi wiele korzyści, dlatego ważne, aby za implementację tego programu komputerowego odpowiadał doświadczony specjalista.

Potencjał zastosowania wirtualnego asystenta głosowego w firmie

Voicebot AI to narzędzie o szerokim potencjale zastosowania. Technologia ta korzystnie wpływa na automatyzację wybranych obszarów w firmie. Z powodzeniem może być wykorzystywana w niemal każdej branży. Świetnie to widać na przykładzie naszych klientów. Współpracujemy z klientami z różnych sektorów gospodarki, dbając o poprawę ich efektywności oraz o zadowolenie klientów. Voicebot AI sprawdza się już nie tylko w zakresie prowadzenia infolinii.

Narzędzie to z powodzeniem automatyzuje obsługę rutynowych zapytań i zadań, w tym m.in.: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), przyjmowania zgłoszeń (np. reklamacyjnych) czy też rozwiązywania podstawowych problemów rozmówcy. Jeżeli Voicebot AI nie jest w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem, to wówczas dopiero przekazuje kontakt do konsultanta. Dzięki temu osoby fizyczne zajmują się przede wszystkim zgłoszeniami, które mają priorytetowy status i są bardziej złożone. Tam, gdzie to możliwe, komunikację z klientami przejmuje sztuczna inteligencja.

Obecnie Voiceboty AI z powodzeniem wykorzystywane są w takich branżach, jak m.in.:

  • e-commerce;
  • rekrutacja i HR;
  • marketing, sprzedaż i obsługa klienta;
  • finanse;
  • opieka zdrowotna;
  • telekomunikacja.

Przykładowe rodzaje Voicebotów

Specjalizujemy się we wdrażaniu różnych typów Voicebotów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i usług świadczonych dla naszych klientów, wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów wirtualnych asystentów głosowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

Na podstawie dokładnej analizy Twoich potrzeb i specyfiki prowadzonego biznesu, przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie szyte na miarę. Następnie zadbamy o jego wdrożenie w Twojej firmie z zachowaniem najwyższych standardów. Dzięki temu głosowy asystent od pierwszych dni przyniesie Ci wymierne korzyści.

Kluczowe korzyści związane ze wdrożeniem Voicebota w firmie

Oczywiście każda decyzja biznesowa powinna mieć swoje uzasadnienie. Warto więc zastanowić się nad tym, co daje wdrożenie Voicebota w firmie. Przede wszystkim pozwala to na optymalizację codziennej pracy specjalistów. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest jeszcze wydajniejsze. Wdrożenie tego narzędzia ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi i kierowanie ich do kluczowych działań z punktu widzenia rozwoju firmy. W przypadku zastosowania Voicebota AI w obsłudze klienta może okazać się, że narzędzie z powodzeniem przejmie wybrane obszary pracy konsultantów, dzięki czemu będzie można zredukować zatrudnienie. Automatyzacja procesów firmowych to kierunek, który powinny obrać wszystkie przedsiębiorstwa dążące do rozwoju.

Nowoczesne technologie to nie tylko określone korzyści dla Twojej firmy. Warto spojrzeć na to, co zyskają Twoi klienci. To przede wszystkim szybsza i sprawniejsza obsługa przez 24/7. Jednocześnie Voicebot stale zachowuje określony standard komunikacji i nie miewa słabszych dni. Wpływa to korzystnie na poziom satysfakcji klientów i pomaga w utrzymaniu ich lojalności. Daje to określone korzyści biznesowe. W dobie wysokiej konkurencji firmy poszukują sposobów na wyróżnienie się.

Dedykowane wdrożenia EasyCall

Zastanawiasz się nad tym, czy wdrożenie Voicebota AI w Twojej firmie się opłaca i chcesz to sprawdzić? Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. Dokładnie zapoznamy się z Twoją sytuacją i ocenimy potencjał implementacji wirtualnego asystenta głosowego w Twoim przedsiębiorstwie. Następnie przeprowadzimy Cię przez cały proces, przygotowując dla Ciebie indywidualne rozwiązanie szyte na miarę. Od lat budujemy pozycję zaufanego partnera dla firm z różnych branż oraz o różnej skali prowadzonej działalności.