18-blog-neweasycall-min-768x480

Case study – teaser

W dobie powszechnego dostępu do internetu firmową centralę telefoniczną z powodzeniem zastąpić może wirtualna centrala VPBX, która oferuje firmom wiele dodatkowych możliwości.

Firmy posiadające sprzętowe centrale telefoniczne borykają się często z problemami związanymi ze skalowalnością tego typu rozwiązań jak również elastycznością i możliwościami bieżącego dostosowania funkcjonalności centrali do wymagań rozwoju biznesu.

Tego typu problemy pozwala wyeliminować wirtualna centrala oparta na udostępnieniu usług w modelu chmury obliczeniowej uniezależniającej firmę od aktualnego rozwiązania sprzętowego.

 

Niewątpliwą zaletą rozwiązań oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej jest ich skalowalność i możliwość dopasowania funkcjonalności do aktualnych potrzeb firmy oraz jej możliwości finansowych, w ten sposób rozwiązanie może rozwijać się wraz z przedsiębiorstwem, bez konieczności ponoszenie dużych nakładów finansowych związanych z zakupem sprzętu oraz jego utrzymaniem. Taki modeli chmury obliczeniowej nazywany jest także udostępnieniem oprogramowania jako usługi (z ang. SaaS – Software as a Service.).

Wirtualna centrala VPBX to podstawowa usługa nowoczesnej cyfrowej telefonii stacjonarnej.

Wirtualna centrala VPX jest podstawowym elementem nowoczesnej telefonii stacjonarnej. pozostałe ale również istotne dla działania biznesu to nagrywanie połączeń, telekonferencje, wirtualny faks, numeracja zagraniczna czy własna infolinia 80x.

 

 

Pełna wersja do pobrania po podaniu danych

Formularz