Zmiana terminu publikacji raportu rocznego easyCALL.pl S.A. za 2019 rok

28 maja 2020/10:05

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. („Emitent”) W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

 

Pierwotny termin:- 29 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

Aktualny termin:- 30 czerwca 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Zmiana niniejszego terminu jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii COVID-19 i koniecznością pracy zdalnej. Taka sytuacja wiąże się utrudnieniami w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wpływa na opóźnienia w przepływie dokumentów z biurem księgowym obsługującym Spółkę oraz biegłym rewidentem, z którym Emitent ma podpisaną umowę na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu