Zmiana terminu publikacji raportu rocznego easyCALL.pl S.A. za 2019 rok

23 czerwca 2020/16:05

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. („Emitent”) W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz raportu bieżącego 8/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

 

Ostatni termin:- 30 lipca 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Aktualny termin:- 25 czerwca 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Zmiana niniejszego terminu jest związana z powrotem podmiotów obsługujących księgowo Emitenta do pracy w trybie stacjonarnym oraz planowanym zakończeniem działań biegłego rewidenta, w związku z czym obecnie w ocenie Emitenta brak jest do podstaw publikacji raportu rocznego oraz sprawozdania we wcześniej sygnalizowanym, późniejszym terminie.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu