Zawiadomienie w trybie art.69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

1 grudnia 2020/18:19

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. wpłynęło zawiadomienie od Piotra Mazurkiewicza w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce easyCall.pl S.A. poniżej progu 5% (25%, 20% 15%, 10%). W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

 

Załączniki