Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - korekta

3 grudnia 2020/20:34

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) dokonuje korekty raportów bieżących ESPI nr 22/2020 oraz 23/2020, poprzez załączenie skorygowanego zawiadomienia otrzymanego od Pawła Kicińskiego – które wpłyneło po zawiadomieniu przedłożonym z raportem 22/2020 a które omyłkowo nie zostało załączone do raportu 23/2020. Sama treść raprotu 22/2020 ora raportu 23/2020 nie ulegają zmianie. Zmianie ulega jedynie brzmienie załącznika.

 

 

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wyn ikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskliego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zawiadomienie od Pawła Kicińskiego – Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzyma.nego zamówienia

 

Załącznik