Zawarcie umowy z animatorem na rynku NewConnect

12 stycznia 2020/19:16

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje o zawarciu umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. – animatorem na rynku NewConnect.
Umowa o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect wyjdzie w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku i została zawarta na czas nieokreślony.


Podstawa prawna:
art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.