Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.

28 czerwca 2019/15:49

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:
Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.:

 

– Michał Jakubowski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 666.150 akcji, dającymi prawo do 666.150 głosów, stanowiącymi 54,99 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Michał JakubowskiPrezes ZarząduMichał Jakubowski