Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

28 lipca 2020/19:15

Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku:

 

– Joanna Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 416.346 akcjami, dającymi prawo do 416.346 głosów, stanowiącymi 34,37% kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 41,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku.

 

– Piotr Mazurkiewicz dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 335.069 akcjami, dającymi prawo do 335.069 głosów, stanowiącymi 27,66 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 33,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020roku.

 

– Michał Jakubowski dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku.

 

– Julia Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku.

 

– Adam Jakubowska dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku.


Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %