Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 4 grudnia 2020 r. oraz zmiany Statutu Spółki

6 listopada 2020/22:40

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku.

 

Jednocześnie podczas walnego zgromadzenia zostały podjęte dwie zmiany Statutu Spółki – w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz zmiany siedziby Spółki z: Warszawy na: Kraków. Zmieniona treść Statutu Spółki znajduje się w treści protokołu walnego zgromadzenia jako jego załącznik.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że pozostałe zmiany Statutu przewidziane porządkiem obrad walnego zgromadzenia nie zostały uchwalone (zmiana zasad reprezentacji, zmiana firmy, zmiana pkd, kapitał docelowy, emisja z prawem poboru).

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik