Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28 lipca 2020/19:40

Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad – treść ww. uchwał wskazana jest w załączniku do niniejszego raportu.


Od odmowy podjęcia uchwał o numerach 09/07/2020, 10/07/2020, 12/07/2020, 13/07/2020, 14/07/2020, 15/07/2020, 18/07/2020, 24/07/2020, 25/07/2020, 26/07/2020 oraz w przedmiocie podjęcia uchwał o numerach 20/07/2020, 21/07/2020, 22/07/2020, 23/07/2020 zostały zgłoszone sprzeciwy.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło bez sprzeciwu akcjonariuszy od omówienia punktów porządku obrad 6 i 28 w związku ze stwierdzeniem ich bezprzedmiotowości.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: Załącznik 1