Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

30 października 2020/16:00

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 28 października 2020 roku, informuje o złożeniu w sądzie powszechnym wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 615.849 złotych przeciw byłemu członkowi Zarządu Spółki.

 

W ramach propozycji ugodowych, Spółka zaproponowała możliwość ewentualnego zrzeczenia się ustawowych odsetek za opóźnienie od należności głównej. Ze względu na osobę w stosunku do której został złożony wniosek, będącej jednocześnie akcjonariuszem Spółki, oraz ze względu na wysokość sformułowanego żadania, Spółka uznaje te okolicznościza spełniające przesłankę istotności.