Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wezwania do zapłaty wobec Piotra Mazurkiewicza

28 października 2020/20:56

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” ,”Spółka”) informuje o skierowaniu wobec Pana Piotra Mazurkiewicza wezwania do zapłaty na kwotę 615.849 złotych („Dalsze Żądanie), wraz z jednoczesnym podtrzymaniem żądania wynikającego z wcześniejszego wezwania wobec Pana Piotra Mazurkiewicza do zapłaty kwoty 67.988,20/100 złotych („Pierwotne Żądanie”).

 

Jednocześnie ze skierowaniem Dalszego Żądania, Spółka złożyła do Sądu powszechnego powództwo o zapłatę przeciw Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi w zakresie kwoty Pierwotnego Żądania, wobec bezskutecznego upływu terminu do zwrotu żądanego przez Spółkę świadczenia w wysokości 67.988,20/100 złotych.

 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w Dalszym Żądaniu, Spółka ma zamiar dochodzić tych świadczeń w postępowaniu przed sądem.

 

Roszczenia Spółki dotyczą wypłat świadczeń, jakich dokonywano ze Spółki na rzecz Piotra Mazurkiewicza pomimo wygaśnięcia mandatu do sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 

Ze względu na osobę wobec której zostały złożone oba obciążenia, będącą jednocześnie akcjonariuszem Spółki oraz wysokość sformułowanych żądań, Spółka uznaje tę okoliczności za spełniające przesłankę istotności.