Rezygnacja Członka Zarządu

23 września 2020/09:20
Zarząd Easycall.pl S.A. informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał od Pana Huberta Zawadzkiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem złożenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”