Komunikaty spółki

27 lutego 2020/17:13

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła o powołaniu Pana Piotra Huberta Mazurkiewicza (pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 26 lutego 2020 roku w celu usprawnienia prac Spółki dokonała zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta powołując na nie jednego z członków Rady Nadzorczej Pana Michała Aszychmina.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Zarząd i Rada Nadzorcza easyCALL.pl SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat spółki

Joanna, Helena Jakubowska

Piotr, Hubert Mazurkiewicz

Pozostali akcjonariusze

Raporty

Kontakt dla inwestorów

Historia spółki

easyCALL.pl S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych i domowych w zakresie telefonii internetowej VoIP, stacjonarnej WLR (ekotel), dostępu do internetu oraz wielokanałowej komunikacji masowej (SMS/VMS). Usługi dostępne są równocześnie w resellingu dla mniejszych operatorów telekomunikacyjnych oraz w hurcie usług telekomunikacyjnych. Klienci biznesowi mogą korzystać z szerokiego pakietu usług dodanych, takich jak: wirtualna centrala vPBX, zapowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie połączeń, numeracja polska i zagraniczna, wirtualny faks, monitoring płatności.

 

Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, jednakże pierwsi użytkownicy platformy do tanich rozmów internetowych easyCALL zakładali konta już w roku 2004. Pomysłodawcą jak i wieloletnim prezesem spółki był Michał Jakubowski, jeden z trzech wspólników założycieli. Drugim wspólnikiem założycielem spółki był obecny prezes Piotr Mazurkiewicz.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując środki na inwestycje w innowacyjne usługi dla swoich klientów.

W październiku 2014 roku easyCALL.pl została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology fast 50 CE, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej.

easyCALL.pl rozwija usługi komunikacji masowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi SMS oraz VMS, a także interakcji automatycznych i kampanii masowych przy pomocy VoiceBOTów i kampanii łączonych z wielu narzędzi nowoczesnej telekomunikacji.