Kalendarium

15 maja 2020 – Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku

30 czerwca 2020 – Publikacja raportu rocznego za 2019 r.

14 sierpnia 2020 – Publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2020 r.

13 listopada 2020 –  Publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.

Komunikaty spółki

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego easyCALL.pl S.A. za 2019 rok

28 maja 2020/10:05

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. („Emitent”) W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

 

Pierwotny termin:- 29 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

Aktualny termin:- 30 czerwca 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Zmiana niniejszego terminu jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii COVID-19 i koniecznością pracy zdalnej. Taka sytuacja wiąże się utrudnieniami w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wpływa na opóźnienia w przepływie dokumentów z biurem księgowym obsługującym Spółkę oraz biegłym rewidentem, z którym Emitent ma podpisaną umowę na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd i Rada Nadzorcza easyCALL.pl SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat spółki

Joanna, Helena Jakubowska wraz z Julią, Adamem i Michałem Jakubowskimi

Piotr, Hubert Mazurkiewicz

Pozostali akcjonariusze

Raporty

Kontakt dla inwestorów

Historia spółki

easyCALL.pl S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych i domowych w zakresie telefonii internetowej VoIP, stacjonarnej WLR (ekotel), dostępu do internetu oraz wielokanałowej komunikacji masowej (SMS/VMS). Usługi dostępne są równocześnie w resellingu dla mniejszych operatorów telekomunikacyjnych oraz w hurcie usług telekomunikacyjnych. Klienci biznesowi mogą korzystać z szerokiego pakietu usług dodanych, takich jak: wirtualna centrala vPBX, zapowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie połączeń, numeracja polska i zagraniczna, wirtualny faks, monitoring płatności.

 

Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, jednakże pierwsi użytkownicy platformy do tanich rozmów internetowych easyCALL zakładali konta już w roku 2004. Pomysłodawcą jak i wieloletnim prezesem spółki był Michał Jakubowski, jeden z trzech wspólników założycieli. Drugim wspólnikiem założycielem spółki był obecny prezes Piotr Mazurkiewicz.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując środki na inwestycje w innowacyjne usługi dla swoich klientów.

W październiku 2014 roku easyCALL.pl została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology fast 50 CE, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej.

easyCALL.pl rozwija usługi komunikacji masowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi SMS oraz VMS, a także interakcji automatycznych i kampanii masowych przy pomocy VoiceBOTów i kampanii łączonych z wielu narzędzi nowoczesnej telekomunikacji.