Kalendarium

13 listopada 2020 –  Publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.

Komunikaty spółki

Informacja o podjęciu negocjacji ze spółką Orange Polska S.A.

29 września 2020/21:30

Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent) informuje o podjęciu rozmów dotyczących zasad dalszej współpracy ze spółką Orange Polska S.A., w nawiązaniu do komunikatu spółki Orange Polska S.A. w sprawie współpracy międzyoperatorskiej w zakresie usług hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A. oraz usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. zderegulowanych w świetle decyzji Prezesa UKE.
Komunikat został przekazany Emitentowi przez spółką Orange Polska S.A. w związku z decyzją Prezesa UKE z dnia 26 września 2019 roku nr DHRT.6041.5.2017.92.
Ze względu na znaczenie współpracy ze spółką Orange Polska S.A. dla Emitenta niniejsza informacja ma w jego ocenie charakter informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. W przypadku wystąpienia znaczących czynności prawnych odnoszących się do współpracy ze spółką Orange Polska S.A., Emitent przekaże stosowne informacje do wiadomości publicznej.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Odwołanie prokury

23 września 2020/12:20

Zarząd Easycall.pl S.A. informuje, że w dniu 21 września 2020 r. odwołał prokurę samoistną udzieloną p. Leszkowi Moszczyńskiemu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Rezygnacja Członka Zarządu

23 września 2020/09:20

Zarząd Easycall.pl S.A. informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał od Pana Huberta Zawadzkiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem złożenia.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki oraz o uchwałach Rady Nadzorczej Emitenta

10 września 2020/16:30

Spółka easyCALL.pl S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta w składzie: Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Dariusz Rapkiewicz, Maciej Pelc, Hanna Wróblewska w ramach, którego ww. organ podjął szereg uchwał dotyczących stanu prawnego i faktycznego Emitenta, w których stwierdzono między innymi następujące okoliczności:

 

Czytaj dalej >>

Zarząd i Rada Nadzorcza easyCALL.pl SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat spółki

Joanna Jakubowska

Julia Jakubowska

Adam Jakubowski

Michał Jakubowski

Piotr, Hubert Mazurkiewicz

Pozostali akcjonariusze

Raporty

Kontakt dla inwestorów

Historia spółki

easyCALL.pl S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych i domowych w zakresie telefonii internetowej VoIP, stacjonarnej WLR (ekotel), dostępu do internetu oraz wielokanałowej komunikacji masowej (SMS/VMS). Usługi dostępne są równocześnie w resellingu dla mniejszych operatorów telekomunikacyjnych oraz w hurcie usług telekomunikacyjnych. Klienci biznesowi mogą korzystać z szerokiego pakietu usług dodanych, takich jak: wirtualna centrala vPBX, zapowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie połączeń, numeracja polska i zagraniczna, wirtualny faks, monitoring płatności.

 

Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, jednakże pierwsi użytkownicy platformy do tanich rozmów internetowych easyCALL zakładali konta już w roku 2004. Pomysłodawcą jak i wieloletnim prezesem spółki był Michał Jakubowski, jeden z trzech wspólników założycieli. Drugim wspólnikiem założycielem spółki był obecny prezes Piotr Mazurkiewicz.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując środki na inwestycje w innowacyjne usługi dla swoich klientów.

W październiku 2014 roku easyCALL.pl została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology fast 50 CE, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej.

easyCALL.pl rozwija usługi komunikacji masowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi SMS oraz VMS, a także interakcji automatycznych i kampanii masowych przy pomocy VoiceBOTów i kampanii łączonych z wielu narzędzi nowoczesnej telekomunikacji.