Kalendarium

14 sierpnia 2020 – Publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2020 r.

13 listopada 2020 –  Publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.

Komunikaty spółki

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

04 sierpnia 2020/17:05

Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pani Joanny Jakubowskiej działającej w imieniu własnym oraz w imieniu swoich małoletnich dzieci – Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego i Michała Jakubowskiego – jako ich przedstawiciel ustawowy.
W zawiadomieniu wskazano m.in., że w dniu 10 lipca 2020 roku nastąpiło przeksięgowanie 666.150 akcji Emitenta, zapisanych na rachunku inwestycyjnym zmarłego akcjonariusza

 

Czytaj dalej >>

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej

29 lipca 2020/19:15

Zarząd easyCALL.pl S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku podaje do publicznej wiadomości informacje osobach powołanych do Rady Nadzorczej spółki easyCALL.pl S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało do Rady Nadzorczej spółki easyCALL.pl S.A., Joannę Jakubowską, Hannę Wróblewską, Piotra Jakubowskiego, Macieja Pelca oraz Dawida Rapkiewicza.

 

Czytaj dalej >>

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

28 lipca 2020/19:15

Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku:

– Joanna Jakubowska dysponująca na Walnym…

 

Czytaj dalej >>

Zarząd i Rada Nadzorcza easyCALL.pl SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat spółki

Joanna Jakubowska

Julia Jakubowska

Adam Jakubowski

Michał Jakubowski

Piotr, Hubert Mazurkiewicz

Pozostali akcjonariusze

Raporty

Kontakt dla inwestorów

Historia spółki

easyCALL.pl S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych i domowych w zakresie telefonii internetowej VoIP, stacjonarnej WLR (ekotel), dostępu do internetu oraz wielokanałowej komunikacji masowej (SMS/VMS). Usługi dostępne są równocześnie w resellingu dla mniejszych operatorów telekomunikacyjnych oraz w hurcie usług telekomunikacyjnych. Klienci biznesowi mogą korzystać z szerokiego pakietu usług dodanych, takich jak: wirtualna centrala vPBX, zapowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie połączeń, numeracja polska i zagraniczna, wirtualny faks, monitoring płatności.

 

Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, jednakże pierwsi użytkownicy platformy do tanich rozmów internetowych easyCALL zakładali konta już w roku 2004. Pomysłodawcą jak i wieloletnim prezesem spółki był Michał Jakubowski, jeden z trzech wspólników założycieli. Drugim wspólnikiem założycielem spółki był obecny prezes Piotr Mazurkiewicz.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując środki na inwestycje w innowacyjne usługi dla swoich klientów.

W październiku 2014 roku easyCALL.pl została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology fast 50 CE, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej.

easyCALL.pl rozwija usługi komunikacji masowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi SMS oraz VMS, a także interakcji automatycznych i kampanii masowych przy pomocy VoiceBOTów i kampanii łączonych z wielu narzędzi nowoczesnej telekomunikacji.