Powołanie członka Zarządu Emitenta

6 listopada 2020/19:36

Zarząd easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu informacji o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 listopada 2020 r. Pana Pawła Kicińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu.

 

Wobec powyższego od dnia 5 listopada 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:
1) Krzysztof Rybak – Prezes Zarządu,
2) Paweł Kiciński – Członek Zarządu.


Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik