Otrzymanie wezwania do zapłaty złożonego przez pana Piotra Mazurkiewicza

27 października 2020/15:06

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymanym wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez Pana Piotra Mazurkiewicza.

 

 

Z treści wezwania wynika, że Pan Piotr Mazurkiewicz oczekuje zapłaty kwoty 944.000,00 zł z tytułu (i) rzekomej kary umownej wynikającej z rzekomej umowy o zarządzanie Spółką z dnia 26 lutego 2020 roku, oraz (ii) rzekomego uposażenia, które wedle stanowiska Pana Piotra Mazurkiewicza pozostaje mu do zapłaty od Spółki, stanowiącej sumę 29 miesięcznych uposażeń brutto, za okres od dnia odwołania z Zarządu do upływu pierwszych trzech lat ob obowiązywania rzekomej umowy, z której wywodzi swoje żądania.

 

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

 

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, będącego jednocześnie akcjonariuszem Spółki, oraz wysokość sformułowanego żądania, Spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności.