Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

02 lipca 2020/09:15

Niniejszym Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Kancelarii Notarialnej Jacek Polański, Agnieszka Zielińska s.c.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Pliki do pobrania: