Rezygnacja Członka Zarządu

23 września 2020/12:20
Zarząd Easycall.pl S.A. informuje, że w dniu 21 września 2020 r. odwołał prokurę samoistną udzieloną p. Leszkowi Moszczyńskiemu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”