Odwołanie członka Zarządu Emitenta

16 września 2020/16:53

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (delej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Piotra Mazurkiewicza z funkcji członka Zarządu. Uchwała odwołująca wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.