Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

4 grudnia 2020/13:27

Zarząd Spółki easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Paweł Kiciński – posiadający łącznie 662.259 akcji Spółki, uprawniających do 662.259 głosów, co stanowiło 97,07% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 97,07% głosów ogółem w Spółce.