Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

30 października 2020/17:26

Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku.

 

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku miała nastąpić w dniu 13 listopada 2020 roku.

 

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r. został ustalony na dzień 4 listopada 2020 roku.