Informacja o wypowiedzeniu umowy animatora na rynku NewConnect

19 listopada 2019/18:55

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał oświadczenie Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie o wypowiedzeniu umowy z dnia 18 sierpnia 2018 roku o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect.


Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. umowy, ulegnie ona rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 roku.


Emitent informuje jednocześnie, że rozpoczyna negocjacje z innymi podmiotami świadczącymi usługi animatorów na rynku NewConnect celem zawarcia umowy o zapewnienie obsługi animatora z uwzględnieniem terminu rozwiązania dotychczasowej umowy, tak by zapewnić nieprzerwaną obsługę Emitenta w tym zakresie.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.