Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej

20 lutego 2020/17:13

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła o powołaniu Pana Piotra Huberta Mazurkiewicza (pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 26 lutego 2020 roku w celu usprawnienia prac Spółki dokonała zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta powołując na nie jednego z członków Rady Nadzorczej Pana Michała Aszychmina.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.