Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

30 stycznia 2020/13:28

Zarząd easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

 

RAPORTY
1.za IV kw. 2019 r.– dnia 14 lutego 2020 r.
2.za I kw. 2020 r.– dnia 15 maja 2020 r.
3.za II kw. 2020 r– dnia 14 sierpnia 2020 r.
4.za III kw. 2020 r.– dnia 13 listopada 2020 r
RAPORT ROCZNY 2019
2019 r. – dnia 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.