Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

1 grudnia 2020/20:17

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.jedn.Dz.U. z 2019 poz. 623 ze zm.) ,informuje, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zawiadomienie od Pawła Kicińskiego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zwana dalej „Ustawą”) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce easyCall.pl S.A. o co najmniej 1% ogólnejliczby głosów poprzez zmniejszenie tych udziałów w wyniku zbycia w dniu 30 listopada 2020 r. łącznej liczby 602.000 akcji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Załącznik